Ang pagdating at paglaganap ng islam


Hindi ba 'double-standard" na naman sila tulad ng iba pa nilang mga aral? Papapalit-palit ang mga aral at natatangay ng panahon. [Basahin Ang KATOTOHANAN TUNGKOL SA INK-1914 sa mga hidwaan aral ng INC laban sa INC!] Salamat na lamang po tayo at di po tayo nabulid ng mga peke at bulaang propeta na hinulaan na libong taon na bago pa man ang pagdating ni Felix Manalo na kabilang sa mga isinusuka ng Banal na Salita-- mga paimbabaw at mga ganid sa laman at nagpapanggap na mga "cristo" o "anghel" ngunit kaaway ng kaliwanagan at kaaway ni Cristo!The total amount of the withhold payment for the supplier is estimated to be around P32 million that gave Montana the accusation of Corruption by Aguilar, which was unusual for the process to take long. "You should write about a cheap male prostitute who was so desperate and destitute he did horrible things to make money.

cific Ocean and the first person to circumnavigate the globe.

Magellan was born in Sabrosa, northern Portugal, of a noble Portuguese family.

: The name of the religion is Islam, which comes from an Arabic root word meaning "peace" and "submission." Islam teaches that one can only find peace in one's life by submitting to Almighty God (Allah) in heart, soul and deed.

The same Arabic root word gives us "Salaam alaykum," ("Peace be with you"), the universal Muslim greeting. : A person who believes in and consciously follows Islam is called a Muslim, also from the same root word.

The "five pillars" of Islam: In Islam, faith and good works go hand-in-hand.